Dầu Ngành Dệt May

Ecoknit  - Dầu cho Máy Dệt Kim Tròn.

Ecoknit - Dầu cho Máy Dệt Kim Tròn.

Ecoknit là một loại dầu kim có khả năng tẩy rửa bằng nước cao cấp với khả năng chống...

Ecoknit  - Dầu cho Máy Dệt Kim Tròn.

Ecoknit - Dầu cho Máy Dệt Kim Tròn.

Ecoknit là một loại dầu kim có khả năng tẩy rửa bằng nước cao cấp với khả năng chống...

ECOWHITE  - Dầu trắng

ECOWHITE - Dầu trắng

Đây là các loại dầu kỹ thuật màu trắng không màu được sản xuất từ ​​phần mỡ bôi...