Dầu Cắt Gọt Kim Loại Pha Nước

KONALUX S100

KONALUX S100

CUTMAX EP

CUTMAX EP

Độ bay hơi thấp, giúp chu kỳ làm việc được lâu dài và ổn định. Nhũ tương có đặc...

PROCUT EP - Dầu Gia Công CNC

PROCUT EP - Dầu Gia Công CNC

Độ bay hơi thấp, giúp chu kỳ làm việc được lâu dài và ổn định. Nhũ tương có đặc...