Sản Phẩm Khác

FRITERLUX - Dầu Máy Nén Lạnh

FRITERLUX - Dầu Máy Nén Lạnh

Friterlux là dầu máy nén khí dùng để bôi trơn xy lanh, ổ đỡ và các phốt của tất...

Dầu thoa khuôn

Dầu thoa khuôn

TRANTHERM -Dầu Truyền nhiệt cao cấp

TRANTHERM -Dầu Truyền nhiệt cao cấp

Trantherm được pha chế từ dầu gốc khoáng và phụ gia hoạt tính cao sử dụng trong...