Dầu Không Pha

MINESTO SERIES -DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA  KHÔNG CLO

MINESTO SERIES -DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA KHÔNG CLO

Minesto Series là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, không chứa CLO, sử dụng được...

MINORA MP

MINORA MP

Minora MP là dầu cắt gọt kim loại không pha nước, sử dụng được cho tất cả kim loại...